SVATEBNÍ TEXTY

1. oznamují, že budou oddáni dne .... v .... hod.... kde....
2. dovolují si Vám oznámit, že budou oddáni dne .... v .... hod.... kde....
3. oznamují, že se poprvé podepíší společným jménem dne ... v ... hod.... kde....
4. dovolují si oznámit všem svým přátelům a známým, že budou oddáni dne .... v .... hod.... kde....
5. si dovolují oznámit, že jejich společné ANO zazní dne .... v .... hod.... kde....
6. vykročí na společnou cestu životem dne .... v .... hod.... kde....
7. dovolují si oznámit, že si dne .... řeknou své „ANO“ v .... hod.... kde....
8. chtějí všem na vědomí dát, že se z lásky budou brát dne .... v .... hod.... kde....
9. oznamují, že dne .... v .... hod. jim budou znít svatební zvony kde....
10. dovolujeme si Vám oznámit, že dne .... v .... hod.... kde.... vstoupíme do svazku manželského
11. nedbaje rad starších a zkušenějších dovolujeme si Vám oznámit, že dne .... v .... hod....kde... vstoupíme do svazku manželského
12. nedbaje rad starších a zkušenějších dovolují si oznámit, že dne .... v .... hod.... kde....
      ztratí svou svobodu a všechny výhody z ní plynoucí
13. slůvko „ANO“ vyslovíme, prstýnky si vyměníme a vše polibkem zpečetíme dne .... v .... hod.... kde....
14. společnou cestou jít, v lásce svůj život žít, splnit si krásný sen to vše v tento den ....v .... hod.... kde....
15. oznamují všemu světu jednu prostou krásnou větu: „Budeme se brát“ dne .... v .... hod....kde....
16. dovolují si oznámit, že den ..... v ....hod. bude jejich dnem svatebním kde....
17. se rozhodli spojit své osudy posvátným poutem manželským dne ..... v .... hod. kde....