logo c-press

HLAVNÍ STRÁNKA KONTAKTY JAK NAKUPOVAT OBCH. PODMÍNKY OBJEDNÁVKA FEEDBACK-OHLASY

 

KATALOGY

PROMOČNÍ
SVATEBNÍ
NOVOROČENKY

 

 

 

 

ODKAZY:

 

DOMOVSKÉ STRÁNKY TISKÁRNY:

odkaz na www.c-press.cz

 

 

E-SHOP

pro objednání

RAZÍTKA

 

 

 

 

ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ:

VILA TUGENDHAT

(památka UNESCO)

odkaz na www.tugendhat.cz

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodavatel:
C-press
Ing. Miroslav Čech
Durďákova 25
613 00 Brno

IČO: 60364785
DIČ: CZ6707250429
Dodavatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení:
č.ú.:  670100-2210264396
kód banky: 6210  (mBank)
variabilní symbol: uvádějte číslo zakázky uvedené v korektuře

Kontakty:

E-mail: c-press@volny.cz
Tel.: +420 542 213 705
Mobilní tel.: +420 777 288 040

Objednávka zboží:
Pro objednání zboží je nutné vyplnit online formulář v sekci OBJEDNÁVKA a poté ODESLAT. Odesláním objednávky projevujete souhlas s obchodními podmínkami našeho e-shopu a tím závazně objednáváte přípravu tisku s povinností tuto uhradit v závislosti na druhu zakázky (99,- Kč nebo 149,- Kč).

Až po schválení náhledu k tisku vzniká povinnost uhradit celou zakázku dle kalkulace, která je součástí korekturního e-mailu.

 

Počet oznámení:

 

- promoční oznámení - nejméně 18 ks - počet musí být dělitelný třemi - 18, 21, 24 ....,

- svatební oznámení  - 24 ks,  nejmenší počet pozvánek ke svatebnímu stolu je 10 ks a násobky deseti (20, 30, 40, 50 - pozvánky zhotovujeme pouze spolu s oznámením).

- novoročenky -  24 ks

 

 

Po objednání zboží dostane zákazník v co nejkratším termínu (většinou do 2-3 hodin, nejpozději do 24 hodin) potvrzení o zaregistrování objednávky spolu s grafickým návrhem - korekturou a celkovou cenovou kalkulací. Proto po objednání kontrolujte svůj e-mail, čím dříve potvrdíte zpracovaný náhled zakázky, tím rychleji můžeme tisk dokončit o podle způsobu dodání připravit k odběru nebo odeslat


Korektuře prosím věnujte pozornost a pečlivě si ji prostudujte jak po grafické, tak po gramatické správnosti textu. Potvrzením korektury potvrzujete celkovou správnost a projevujete tím souhlas k tisku oznámení v takové podobě, v jaké je v náhledu. Potvrdíte-li korekturu ve které bude chyba, nebude možno později tuto chybu reklamovat. Po schválení korektury se již začíná pracovat na vlastním tisku a nelze tedy následně nic na objednávce měnit. Pokud si nějaké chyby všimnete i po odsouhlasení korektury, neprodleně nás kontaktujte - nejlépe telefonicky - je totiž možné, že Vaše zakázka se ještě nedostala do tisku a je tu eventuálně možnost dodatečné opravy této chyby.


Po potvrzení korektury zákazníkem se objednávka stává závaznou a zákazník se tak zavazuje k převzetí a zaplacení zakázky a to buď osobně na provozovně dodavatele ve sjednaném termínu nebo převzetím od přepravce - české pošty a zaplacení dobírky.
Okamžikem potvrzení objednávky je uzavřena kupní smlouva.

Pokud z jakéhokoliv důvodu zákazník zruší zakázku, ke které již byla vypracována korektura a která dosud nebyla potvrzena - tedy nedošlo k vlastnímu tisku zakázky, náleží dodavateli náhrada za marnou přípravu zakázky ve výši přípravy zakázky (99,- Kč nebo 149,- Kč)

Ceny:
Celková cena zakázky je dána:

 

- počet kusů násobeno cenou za kus (uvedena v katalogu - eventuálně u promočních oznámení navýšena o příplatek za jiný papír 1-4 Kč)

 

- cenou přípravy tisku 99,- Kč  platí pro promoční katalog, novoročenky

                                   149,- Kč platí pro katalog svatební

 

    První a druhý vypracovaný náhled je v ceně jedné přípravy tisku. Tedy na jednu korekci má zákazník právo v ceně jedné přípravy.

    Dodavatel si vyhrazuje právo na navýšení ceny přípravy za třetí a další náhledy ve výši 49,- Kč - pokud zákazník tyto další korektury vyžaduje na základě nových požadavků nebo změn na oznámení. Cena je stanovena za každou další korekturu (samozřejmě pokud nejsou zaviněny chybou z naší strany).

 

- cenou za dobírku a dopravu (ceny dopravy platí pro ČR).

 

   Cena za dopravu s dobírkou:  • doporučená zásilka (doručení obvykle druhý den po podání) - 155 Kč

                                              

  

   V případě platby předem na účet:  • doporučená zásilka (doručení obvykle druhý den po podání) - 85 Kč

 

  

   Pro novoročenky platí, že do 100 ks je možno zvolit jakýkoli způsob dodání, nad 100 ks novoročenek zvolte prosím platbu předem na účet, nebo při osobním odběru složení zálohy buďto v hotovosti v naší kanceláři v Brně, nebo převodem na účet a při následném vyzvednutí hotové zakázky již doplatíte zbylou částku v hotovosti.                                           

           

   Při opakovaném zaslání oznámení (pokud uloženou zásilku na poště do 5 dnů nevyzvednete u balíku a do 10 dnů u doporučené zásilky - pošta posílá zásilku zpět k nám) přičítáme k celkové částce nové poštovné ve výši 150,- Kč bez ohledu na způsob platby.

 

 

  Pro Slovensko lze zvolit pouze platbu předem na účet - doporučeně - pro zásilky do 250 g (cca do 50 ks oznámení) je poštovné 250,- Kč, nad 250 g do 500 g 280,- Kč. Doporučené zásilky na Slovensko bývají obvykle doručeny do 3 dnů. Účet máme u mBank vedený v České koruně.

 

- osobní odběr zboží je ZDARMA.

 

     Adresa pro osobní odběr je totožná se sídlem firmy:
     Durďákova 25
     613 00 Brno        ukázat na mapě

     otevírací doba: pondělí až pátek, jen po tel. domluvě (tel. 777 288 040)

 

Všechny ceny jsou konečné (DPH se nepřipočítává - dodavatel není plátcem DPH).

 

Dodací lhůta:
Objednané zboží bude dle provozních možností dodavatele expedováno nebo připraveno k odběru v co nejkratším termínu:

- promoční oznámení většinou do 24 hodin od potvrzení korektury, nejdéle však 2 pracovní dny

- novoročenky většinou do 24 hodin od potvrzení korektury, nejdéle však 2 pracovní dny

- svatební oznámení do 2-3 pracovních dnů od potvrzení korektury

 

Vždy dostáváte avízo na Váš kontaktní e-mail o expedici zakázky nebo o připravenosti pro osobní odběr.

 

Převzetí zboží:
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Reklamace:
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Dodavatel eviduje všechny uskutečněné zakázky pro případnou reklamaci. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace:
Pokud chce zákazník reklamovat zboží, kontaktuje nás buď telefonicky nebo mailem, kde uvede zejména typ výrobku, číslo zakázky a popis závady. Do tří pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány e-mailem informace o dalším postupu.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Odstoupení od smlouvy:
Právo zákazníka na odstoupení:
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, mimo výrobků, které byly poupraveny pro účel zákazníka (dotisk osobních údajů).
Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na internetových stránkách či nikoliv.
Právo dodavatele na odstoupení:
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část podle rozpracovanosti zakázky.

Ochrana osobních údajů spotřebitele:
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží výhradně pro usnadnění komunikace při upřesnění objednávek zákazníků.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Svůj souhlas s uchováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat a to tak, že zašle zprávu na e-mailovou adresu dodavatele (c-press@volny.cz) nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Závěrečná ustanovení:
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel má právo tyto obchodní podmínky měnit a vyhrazuje si lhůtu 10 dnů pro aktualizaci nových podmínek na internetové stránky.